Имя:
Пароль:


a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я 

Скачать Matura Companion - Audio CDs only бесплатно


pass: http://englishtips.org
Возможен пароль: http://englishtips.org

Poziom biegłości językowej wg CEF: Matura Companion. Egzamin ustny i pisemny. Poziom podstawowy - B1

Matura Companion. Egzamin ustny i pisemny. Poziom podstawowy zawiera bogaty zestaw ćwiczeń rozwijających umiejętność mowienia z zakresu wszystkich wymaganych obszarow tematycznych, ćwiczenia rozwijające umiejętności z zakresu rozumienia zesłuchu, rozumienia tekstu czytanego oraz tworzenia wypowiedzi pisemnych. Książka jest przeznaczona dla uczniow przygotowujących się do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym. Zawarte w niej ćwiczenia umożliwiają przygotowanie się teoretyczne i praktyczne do rozwiązywania wszystkich typow zadań wchodzących w skład matury oraz rozwinięcie umiejętności przydatnych w czasie egzaminu. Książka składa się z dwoch rozdziałow: pierwszy – poświęcony egzaminowi ustnemu, drugi – egzaminowi pisemnemu. W książce omowiono szczegołowo wszystkie rodzaje zadań egzaminacyjnych oraz opatrzono je wskazowkami i komentarzami. Dodatkowo Rozdział I został wzbogacony o słowniczek trudniejszych wyrazow i zwrotow umieszczony na marginesie.

Najważniejsze cechy:

    * prezentacja funkcji językowych niezbędnych do przeprowadzenia rozmow sterowanych w zadaniu pierwszym oraz struktur językowych i zasad dotyczących umiejętności opisywania ilustracji w zadaniu drugim egzaminu
    * ćwiczenia rozwijające sprawność mowienia z zakresu wszystkich piętnastu obszarow tematycznych
    * prezentacja i ćwiczenie słownictwa wg zakresow tematycznych
    * 15 zestawow egzaminacyjnych (egzamin ustny) – po jednym z każdego zakresu tematycznego
    * materiał ilustracyjny w kolorze (do zadania nr 2)
    * lista pytań do ilustracji umieszczona na końcu Rozdziału I
    * 15 zadań z zakresu rozumienia ze słuchu i 15 z zakresu rozumienia tekstu czytanego (zadania typu prawda/fałsz, dobieranie/przyporządkowanie oraz wielokrotny wybor)
    * unikalne opracowanie form wypowiedzi pisemnych wraz z komentarzem i wskazowkami (pocztowka, ogłoszenie, notatka, zaproszenie, ankieta, wiadomość e-mail, list prywatny i oficjalny)
    * 40 zadań z zakresu tworzenia wypowiedzi pisemnych
    * 5 zestawow egzaminacyjnych (egzamin pisemny)
    * szczegołowe wskazowki pomagające w rozwiązaniu zadań
    * rady doświadczonych pedagogow dotyczące przydatnych strategii egzaminacyjnych
    * słowniczek trudniejszych wyrazow i zwrotow umieszczony na marginesie
    * aneksy zawierające zestawienia zwrotow rozpoczynających i kończących listy, a także inne przydatne słownictwo do wykorzystania w rożnego rodzaju listach (styl nieoficjalny, połoficjalny, oficjalny)
    * 2 płyty CD
    * klucz do wszystkich zadań i zapis nagrań – wydany w formie odrębnej broszurki
Размер файла: 90 MB

Формат Файла: mp3 in rar

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.
]