Имя:
Пароль:


a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я 

Скачать ГРАМАТИКА НА СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ КНИЖОВЕН ЕЗИК бесплатно

http//photoload.ru/data/70/81/a9/7081a9ee5d50032dc5537accf39da060.jpg


ГРАМАТИКА НА СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ КНИЖОВЕН ЕЗИК . В трех томах. ТОМ II. МОРФОЛОГИЯ
Publisher:ИЗДАТЕЛСТВО НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯНА НАУКИТЕ
Data: 1983
Pages:510
Format: PDF
Size: 36 Mb
Цитата:
ГРАМАТИКА НА СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ КНИЖОВЕН ЕЗИК
Наклонение на глагола. Предлог
Образуване на сложни съществителни имена
Образуване на глаголи чрез представки (префиксация), Залог на глагола, Вид на глагола, Начини на глаголното действие
Съюз
Образуване на глаголи чрез наставки (суфиксация), Класифика­ция на глаголите по основата на минало свършено време
Нелични форми на глагола
Числително име, Наречие, Междуметие
Време на глагола
Граматика, Предмет и задачи на граматиката, Видове грама­тики, Морфология, Дума и нейното значение, Строеж на думата, Слово­образуване, Обща характеристика на морфологичната система на съвремен­ния български език, Съществително име (без образуване на сложни съще­ствителни), Прилагателно име, Местоимение, Видове глаголи, Лице на глагола, Число на глагола


http//uz-translations.net/uploads/images/default/4kwfqmu.png
Zshare - Mirrors
Password: uztranslations

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.
]